B/R Energi AS

Våre tjenester

og hva vi kan hjelpe dere med

sentral/regional/distribusjon

Stasjoner

De ansatte i B/R Energi har lang erfaring med stasjonsarbeid både på regional og distribusjons-nett, og vil derfor være en leverandør som sikrer høy kvalitet og gjennomføringsevne i dine prosjekter. 

B/R Energi kan forestå det meste innenfor stasjonsarbeid:

  • Krafttransformatorer
  • Revisjon og montasje av bryteranlegg opp til 66kV
  • Avledere
  • Jordingsanlegg
  • Kabelføringer opp til 66kV 

Kontrollanlegg og bryteranlegg

B/R Energi kan forestå montasje, kabling og oppkobling av nær alle vern-/kontroll-anlegg, og kan også via samarbeidspartnere utarbeide releplaner og nødvendig dokumentasjon/tegningsunderlag for et komplett vern-/kontroll-anlegg 

trafostasjoner og gatelys

Elektroinstallasjon

Vi forestår netteiere med elektrisk installasjon i deres anlegg. Alle anlegg bygges, kontrolleres og dokumenteres iht. FEL/NEK 400. Som en bedrift med kompetanse innenfor både energimontørfaget og elektrikerfaget vil vi kunne tilby elektriske installasjonsarbeider i anlegg som er omfattet av adgangskontroll. Vi har lang erfaring og bistår med gode løsninger i samarbeid med eier. 

husholdning / profesjonelle aktører

Ladestasjoner

B/R Energi har kompetanse og erfaring på bygging og drift av hurtigladestasjoner.
 Monterer også ladestasjoner for privat- og bedriftskunder. 

Leder For Sikkerhet

Leder For Sikkerhet er en viktig funksjon for å i vareta sikkerheten til alle involverte i arbeid nær ved høyspentanlegg. B/R Energi er leverandør av denne tjenesten, og er opptatt av å være en positiv bidragsyter i ditt prosjekt. Det vil si at vi prøver så langt det lar seg gjøre å bistå dere i deres arbeid for å sikre effektiv fremdrift. 

regional/distribusjon

Kabel-arbeider

B/R Energi kan utføre alt av kabelarbeider på distribusjonsnettet, og har også kompetanse til å gjennomføre kabelarbeider på Regionalnett.

Distribusjonsnett

B/R Energi kan utføre planlegging, prosjektering, montasje og dokumentasjon av alle anlegg på distribusjonsnettet.

Prov.anlegg

Trenger din byggeplass smarte løsninger for provisorisk strømforsyning for å sikre fossilfri drift? B/R Energi har løsningene og kompetansen din bedrift trenger.

Driftsleder

B/R Energi har 3 dedikerte ressurser som har kompetanse og erfaring med driftslederskap, og innehar nødvendig kompetanse iht. FEK.