Vår lidenskap er leveranse av
kvalitet våre kunder forventer og ønsker​

OmOss-BRenergiAS

B/R Energi AS

  • Etablert i 2019​
  • Montasjefaglig sterk kompetanse – fra prosjektering/planlegging til ferdig sluttprodukt med fokus på god og effektiv gjennomføringsfase.​
  • Vår organisering er styrt med yrkesstolthet med fokus på sikkerhet, kvalitet, gjennomføringsevne og godt samarbeid. ​
  • Våre ansatte har lang erfaring med alt fra tilbud til sluttdokumentasjon for kunder – denne erfaringen vil være en tydelig rød tråd i våre leveranser. 

Hva kan B/R levere?

Stasjoner

sentral/regional/distribusjon

Knutepunktet i strømforsyningen krever høy kvalitet og presisjon – her har B/R Energi kompetanse og erfaring til å kunne bistå dere.

Kontrollanlegg og bryteranlegg


Vern-/Kontroll-anlegget er selve hjertet i strømforsyningen som sikrer
alt av materiell, utstyr og mennesker arbeidene i nettet. 

Elektroinstallasjon

trafostasjoner og gatelys

Alle bygninger og anlegg i strømforsyningen har installert både lys, varme og ventilasjon.

Ladestasjoner

husholdning / profesjonelle aktører

Det grønne skiftet er i full gang i Norge, og B/R Energi bistår det grønne skiftet med å sikre at elektriske kjøretøy får den nødvendige ladeinfrastrukturen. 

Leder For Sikkerhet

Divider

Ved alt arbeid nær ved høyspentinstallasjoner som kabel i bakken og linjer i luften er det krav til en Leder For Sikkerhet (LFS) tilstede under arbeidene. 

Kabel-arbeider

regional/distribusjon

Fremtidens nett bygges med kabelforbindelser

Distribusjonsnett

divider

Forsyningsnett helt frem til sluttkunde er nødvendig for at Norge skal kunne ta i bruk elektriske alternativer til fossilt Brennstoff. 

Prov.anlegg

divider

Det er politisk vedtatt at fossilt forbruk i bygge-/anlegg-bransjen skal reduseres vesentlig – dermed trengs smarte løsninger for elektrisk kraft tilgjengelig på byggeplassen

Driftsleder

divider

Det grønne skiftet medfører økende krav til kraftintensive løsninger. Ethvert anlegg med høyspenning krever en person som driftsleder iht kompetansekrav.

Send oss en melding.